Sistemi obezbeđenja

Montaža opreme

video

Montaža

Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom. Zaštita imovine je osnovna namena alarmnog sistema. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose odgovarajući zaključci – koje mere, postupke i tehniku upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite imovine.

Video nadzor je jedan od najboljih načina da sprečite kriminal. Pored zapisa snimaka i gledanja uživo, služi i za odvraćanje od potencijalnih problema. Ključ dobre instalacije video nadzora je dobro isplaniran sistem. BUS COMPUTERS D.O.O. procenjuje, planira i izvršava instalaciju sistema video nadzora za Vas. Naši kvalifikovani stručnjaci će Vam pomoći u formiranju najboljeg sistema za Vašu kuću, stan ili poslovni prostor.

Sistemi za kontrolu pristupa služe za nadzor i fizičku zaštitu zgrada ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa - ulaza ili prolaza - isključivo ovlašćenim osobama. Naši stručnjaci vrše projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite. Projektovanje u ovoj oblasti zahteva dobru komunikaciiju sa investitorom i detaljnu analizu radnih navika zaposlenih u objektu za koji se vrši projektovanje ovih sistema.