Računarske mreže

Postavljanje računarske mreže

video

Postavljanje računarske mreže

Savremene računarske mreže se u najvećem broju slučaja realizuju po principu “strukturiranog kabliranja”, što znači da se radni prostor objekta deli na radna mesta do kojih se sprovodi par signalnih UTP kablova za prenos podataka i govora. Signalni kablovi se sastoje od 4 bakarne “upredene parice” (Twisted Pair). Radno mesto se projektuje sa najmanje jednim dvostrukim signalnim priključkom na svakih 6 do 8 metara kvadratnih radne površine.

Sistem strukturiranog kabliranja se sastoji od horizontalnih i vertikalnih kablovskih trasa. Spratni kabinet pokriva deo horizontalne površine, poštujući tehničko ograničenje trase od najviše 90m dužine, tako da se zavisno od arhitekture objekta, postavlja jedan ili više spratnih kabineta po spratnoj osnovi. Kabinet je razvodni orman u kome se koncentrišu kablovske trase i smešta odgovarajuća aktivna mrežna oprema. Vertikalne trase povezuju spratne kabinete.

I horizontalne i vertikalne kablovske trase se izvode u formi zvezde, da bi se obezbedilo da u slučaju prekida pojedine trase ostatak sistema radi. Ovaj sistem se osim horizontalnih trasa odnosi i na vertikalne, tako da se i sve vertikalne trase završavaju u jednom centralnom kabinetu, a kablovska struktura ima oblik složene “zvezde zvezda”, kojoj je početak u centralnom kabinetu, a kraj u priključnoj kutiji u okviru radnog mesta.