Računarske mreže

Projektovanje računarske mreže

video

Projektovanje računarske mreže

U saradnji sa našim korisnicima, analiziramo potrebe i zahteve Vašeg preduzeća za računarskim mrežama, određujemo kvalitet i sigurnost i planiramo dalji razvoj računarske mreže.

Za formiranje LAN mreže potrebno je obezbediti niz tehničkih preduslova. Zbog toga projekat LAN mreže započinje detaljnim snimanjem lokacije sa ciljem da se prikupe potrebni podaci, kao što su postojeće stanje instalacija, građevinske osnove objekta, kao i detalji energetskog uzemljenja. Dalji postupci se sastoje od preliminarnog određivanja horizontalnih I vertikalnih kablovskih trasa i razmeštaja razvodnih kabineta.
 
 
 

Projekat LAN mreže obuhvata:

  • Projektni zadatak
  • Tehničke uslove za izvođenje instalacije
  • Specifikaciju potrebnih komponenti
  • Tehničke crteže
  • Rezultate merenja

Investiranjem u kvalitetnu mrežnu opremu osiguravate Vašem preduzeću stabilnost i sigurnost poslovanja kao i dostupnost poslovnih aplikacija i servisa. Ukoliko postoji potreba nadogradnje već postojeće računarske mreže, troškovi bi bili manji u odnosu na troškove koje bi imali postavljanje uređaja nekih nepoznatih firmi, jer iza nas stoje provereni proizvođači.