Računarske mreže

video

Računarske mreže

U okviru BUS COMPUTERS-a bavimo se i poslovima koji podrazumevaju rad sa računarskim mrežama. U te poslove spadaju projektovanje i postavljanje računarskih mreža, njihova zaštita, zatim održavanje i nabavka opreme koja je potrebna za njihov nesmetan rad.