SERVIS

Čišćenje računara od virusa i antivirusni softver

video

Anti-virus

Antivirusni softver, ili “Antivirus” predstavlja računarski program koji se koristi za zaštitu, identifikaciju i uklanjanje računarskih virusa, kao i svih drugih zlonamernih programa koji mogu da oštete ili nanesu nepopravljivu štetu programima instaliranim na Vašem računaru. Sve je više vrsta neželjenog softvera koji je prepun virusa koji na najrazličitije načine prodiru u Vaš operativni system ili druge instalirane programe, uništavajući sve što im se nađe na putu. Tako mogu oštetiti i fajlove koji su veoma važni za rad Vašeg računara i time onemogućiti njihovo dalje korišćenje.
Ukoliko primetite da Vam računar sporije radi, ili da određeni programi i funkcije ne reaguju, najbolje bi bilo da što pre donesete Vaš računar u servis BUS COMPUTERS-a.


Nudimo Vam usluge čiščenja računara od virusa i “loših” programa (softversko čišćenje), kao i instalaciju slobodno dostupnih antivirus softvera.
Vršimo i instalaciju antivirusnih programa čije originalne verzije takodje možete kupiti kod nas, a koje Vam pružaju daleko pouzdaniju zaštitu nego slobodno dostupne verzije.
Svi programi i softver koji koristimo i koji instaliramo na Vašim računarima su testirani u našem servisu pa Vam dajemo garanciju da nećete imati nikakve negativne posledice zbog korišćenja ovih programa.

Zaštita od virusa obuhvata:
  • instaliranje antivirus programa
  • instaliranje programa za blokadu Spyware programa
  • instaliranje programa za zaštitu od Spama i Trojan virusa
  • postavljanje internet zaštite (internet firewall)