Podrška

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

video
Podrška

Naše osnovno opredeljenje je zadovoljstvo naših korisnika našim softverom i podrškom koju im pružamo. Zbog toga smo omogućili korisnicima našeg softvera kvalitetnu tehničku i softversku podršku za sve naše softverske pakete. Naša korisnička podrška će pružiti potrebne informacije kako na pravilan način koristiti softver.

Podršku možete dobiti putem telefona, skypa ili emaila. Mogu da se prijave greške, sugestije i zahtevi za doradu, te korisnici mogu efikasno pratiti kako se taj zahtev realizuje.