Evidencija radnog vremena

Omogućava Vam da imate kompletan uvid i administraciju o radnom vremenu Vaših zaposlenih.

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:

  • računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim
  • povećana je radna disciplina
  • povećanje radne discipline dovodi do povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla
  • zaposleni imaju jasan uvid u spisak svojih odlazaka i dolazaka
  • otklanja se svaka sumnja oko broja sati provedenih na radnom mestu
  • poslodavcu je omogućen jasan i nedvosmislen uvid u listu dolazaka/odlazaka, tj. prisutnosti na poslu