Arhiviranje podataka

Šta je to arhiviranje podataka odnosno bekap podataka?

Sigurnosno skladištenje rezervne kopije baze podataka podrazumeva proces kojim se podaci migriraju sa osnovnog staništa na udaljenu lokaciju radi formiranja bezbedne rezerve, optimizacije IT infrastrukture i brzog oporavka u slučaju nepreviđenih havarija sistema. Cilj arhiviranja je da se podaci sa rezervne kopije mogu u što kraćem roku vratiti u operativno stanje na matičnom IT sistemu. Prednosti uslužnog arhiviranja baze podataka su:

– nema potrebe za investiranjem u IT opremu, kadrove i softver
– nema ograničenja u količini podataka i vremenu čuvanja
– nema potreba za skupom i dugotrajnom obukom
– nema dugotrajnih prekida u poslovanju u slučaju havarije matičnog IT sistema

Zašto?

Količina elektronskih podataka koja se generiše u svetu prema izvoru www.emc.com raste stopom od preko 40% godišnje. U svoj toj količini podataka je sve više onih koji imaju trajnu vrednost i zahtevaju bezbedno čuvanje. Kompanije arhiviraju svoje baze podataka iz više razloga:

optimizacija IT sektora, analitika na što većem vremenskom uzorku i zakonska zaštita.

Kako?

Arhiviranje je naša briga oko koje naručilac nema nikakvih aktivnosti. Primenom standardizovanih tehnoloških procedura bez uvida u suštinu podataka proveravamo ispravnost baze i pohranjujemo je u  dodeljeni registar.

Kada?

Arhiviranje baze podataka je proces koji se bazira na eriodičnom pravljenju rezervne kopije po dogovoru sa naručiocem. Najčešći slučaj arhiviranja je na dnevnom nivou, a u skladu sa prirodom posla na

ručioca period može biti manji ili veći. Bitno je istaći da arhiviranje baze podataka ne ometa i ne utiče na redovno poslovanje.

Koliko?

Cena koštanja usluge arhiviranja zavisi od dva faktora: učestalost formiranja rezervne kopije i veličina baze podataka. U skladu sa tim uslovima, nudimo 3 osnovna paketa mesečne naknade za arhiviranje jednom dnevno:

BUS Back MINI BUS Back MIDI BUS Back MAXI
Prostor 500MB 1.5GB 5GB
Cena 15€ 30€ 50€