Administracija servera

Održavanje sistema obuhvata široku paletu opreme i aktivnosti – defragmentaciju čvrstih diskova, nadogradnju starog hardvera, instaliranje novog hardvera, nadogradnju hardverskog firmvera ili aplikativnog softvera, zamenu UPS baterija, nadogradnju ožičenja na najnovije standarde ili sređivanje špageti kablova u patch panelima. Većina radova na održavanju se često obavlja noću i vikendom kako bi se smanjile smetnje korisnicima i poslovanju. Kada server prijavi nepravilnost u radu, administrator sistema dobija upozorenje i pristupa lično ili daljinski da otkloni problem

Posao sistemske administracije nije posao od 9 do 5 i kao takav nije za osobe sa slabim srcem. Neočekivani događaji mogu se dogoditi bilo kada – obično i iznenađujuće u najneočekivanije vreme. Napad zlonamernog softvera ili nestanak napajanja mogu uzrokovati pad sistema i moguće oštećenje podataka i sistemskih datoteka. Povremeno se sistemski administratori mogu suočiti sa više incidenata istovremeno, a neki od tih problema mogu biti povremeni ili proizaći iz nepoznatog uzroka. Da stvar bude gora, internet nas je razgalio nestrpljenjem – niko ne želi da čeka više od nekoliko sekundi da se veb stranica učita. Zaposleni vide svoje mreže kao sastavni deo funkcije preduzeća, pa korisnici i menadžment zahtevaju da se mreže i podaci prikazuju u trenu. Uvek postoji masa osoblja koje viče „želimo naše sisteme odmah!“ Tehnologija može biti složena i sistemski problemi se ne mogu rešiti za tren oka. Gašenje požara i obnavljanje mreže, servera i podataka ponekad zahtevaju duge sate u rovu, mirno srce i hladnu glavu.

Iako administratori sistema i mreže mogu raditi nezavisno, oni takođe grade i održavaju sisteme u skladu sa potrebama organizacije i očekivanjima korisnika. Administratori svakodnevno komuniciraju sa korisnicima i mogu raditi u timu kako bi identifikovali poslovne potrebe i predložili projektne planove za rešavanje problema. Administracija sistema je posao sa kojim se suočavaju korisnici. Često će administratori imati posla sa različitim klijentima – korisnicima, menadžmentom, izvršnim direktorom i izvršnim osobljem. U velikim organizacijama oni takođe stalno rade sa sistemskim analitičarima, programerima, tehničarima, programerima i inženjerima.