Alarmni sistemi

Zaštita imovine je osnovna namena alarmnog sistema. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose odgovarajući zaključci – koje mere, postupke i tehniku upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite imovine. Visoka pouzdanost sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom.

Primena alarmnih sistema je od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih i magacinskih prostora, banaka, obrazovnih, sportskih, objekata specijalne namene, itd.

Alarmni sistemi se sastoje od:

  • alarmne centrale odgovarajućeg kapaciteta, koje poseduju automatsku dojavu alarma putem PTT ili GSM mreže (opciono)
  • akumulatora 7Ah, 12V (rezervnog napajanja za slučaj nestanka mrežnog napajanja)
  • detektora (infracrvenih, mikrotalasnih, akustičnih, piezo-električnih, vibracionih, magnetnih, kontaktnih i kombinovanih, žičnih i bežičnih), jednog ili više, istog ili različitog tipa zavisno od situacije na objektu
  • sirene (unutrašnje i/ili spoljne antisabotažne, samonapajuće)
  • bežičnih i žičnih panik-tastera (opciono)
  • detektora dima, povećanja temperature, vlage, otrovnih i zapaljivih gasova i sl.

Protivprovalna centrala predstavlja najvažniju komponentu protivprovalnog sistema. Osim pouzdanog rada u lokalu često postoji potreba za daljinskim nadzorom objekata i ili dojavom alarma putem telefonske mreže ili interneta.