Čitači kartica

Bus Computers – Čitači kartica dekodiraju informacije sadržane u magnetnoj traci ili mikročipu kreditne ili debitne kartice.

Gemalto smart čitač kartica

Trust smart čitač kartica