MonolIT ERP

Program za celokupno poslovanje preduzeća

MONOLIT predstavlja jedinstven program koji obuhvata celokupno poslovanje preduzeća. Upotreba ovog softvera omogućava da informacije od poslovnog značaja u svakom trenutku budu dostupne nadležnoj osobi. MONOLIT se prilagođava svakoj vrsti preduzeća (ustanove), nezavisno od veličine i delatnosti koju obavljaju, čineći time savršen poslovni alat za svakog korisnika.

Nivo usluga koji korisnici dobijaju kroz specifične odlike programa, predstavlja najveću upotrebnu vrednost koja se može dobiti, u odnosu na konkurentske aplikacije. Šta to znači? Sistem se prilagođava specifičnim zahtevima kompanije. Sistem Vam omogućava da u svakom momentu možete doći do važnih podataka (informacije o komitentima, artikli, magacini, tekući računi, dokumenti…), i to na veoma brz i efikasan način. Sistem čuva Vaše podatke i obrađuje ih na najbolji način kako bi doprineli poslovnoj aktivnosti. Sistem predstavlja Vas.

Od upravljačke strukture, do radnika sa najosnovnijim administrativnim zadacima, MONOLIT se prilagođava svakom pojedinačnom korisniku, kako bi mogao da ostvari maksimalnu produktivnost i efikasno ostvari svoje radne zadatke.

MONOLIT predstavlja jedinstven softver, koji kada jednom upoznate – uvek ostaje sastavni deo Vaše kompanije, i zajedno sa Vama gradi put poslovnog uspeha.

 

 

MONOLIT Komercijala

Komercijala sadrži programske mogućnosti koje su neophodne svakom preduzeću (ustanovi) u njihovom poslovanju.

Poslovi komercijale se sastoje od dva osnovna segmenta:

 

A – Nabavka:

• obrada zahteva za nabavku iz raznih delova sistema
• kreiranje porudžbenica ka dobavljačima
• ažuriranje pristiglih količina artikala, automatsko formiranje naloga za knjiženje promena u robno-materijalnom knjigovodstvu na osnovu porudžbenica i obrađenih zahteva za nabavku
• kritične zalihe
• evidencija trajanja zaliha, itd.

B – Prodaja:

• obrada zahteva kupaca, formiranje ponuda i predračuna, računa, rezervacija, deviznih računa
• na osnovu predračuna kreiranje naloga za opremu iz kojih se prave računi
• program omogućava definisanje rabata za svakog komitenta po kategorijama artikala, po proizvođačima, kao i kreiranje osnovnog rabata..

MONOLIT – komercijala predstavlja jedinstveno rešenje da vlastite poslovne podatke, koji se svakodnevno pojavljuju u poslovanju, obradite i pretvorite u profit. Timski rad, kao jedna od najvažnijih oblika poslovne komunikacije predstavlja sastavni deo našeg sistemskog rešenja. Mogućnost timskog rada u okviru sektora nabavke, objedinjena je u MONOLIT-u, i predstavlja idealno rešenje za preduzeća (ustanove) koji imaju prostorno udaljene objekte. Kod same prodaje, B2B (bussiness to bussiness) i B2C (bussiness to customer) predstavljaju bitan segment našeg idejnog rešenja. Nalozi otpreme i predračuni se mnogo lakše obrađuju ukoliko su procesuirani kroz sistem MONOLIT-a, povezujući tako sve poslovne procese kroz jedinstvenu celinu.

poslovni programi
MONOLIT Finansije

Finansije, kao oblik novčanog kretanja svih ekonomskih transakcija, su možda jedan od najvažnijih elemenata svakog poslovanja. MONOLIT Vam omogućava lako upravljanje finansijama i finansijskim izveštajima koji su neophodni za aktivno obavljanje poslovnih procesa.

Pored klasičnih izveštaja, koji se odnose na olakšanu kontrolu obaveza i potraživanja Vaše kompanije, softver predstavlja i opcije slanja izveštaja na mail, zatim SMS porukom, ali i generisanje opomena direktno iz programa.

Unos finansijskih faktura, pazara maloprodajnih objekata, njihovo knjiženje, kao i rad sa blagajnom, veoma je olakšan i pruža jednostavan uvid u sve aktivnosti. Unos menica je pojednostavljen i logičan, dok je unos izvoda olakšan automatskim uvozom podataka iz nekog od programa za komunikaciju sa bankama. Takođe, globalno je poznata važnost pravilnog vođenja evidencije finansijskih kartica. MONOLIT se sa lakoćom povezuje na analitiku i konta komitenata i omogućuje jednostavan uvid u finansijske kartice.

Neminovno je i pomenuti veoma uprošćenu PDV evidenciju, koja Vam sa lakoćom može umanjiti vreme koje je neophodno utrošiti na administrativne poslove. MONOLIT Vam nudi i pomaže u savršenom praćenju knjige izdatih, primljenih i računa iz izvoza. Obračun PDV-a se u programu oblikuje automatski na osnovu podataka koji su prethodno uneti u njega. Tako ga program dalje oblikuje u PPPDV obrazac, i kao takvog ga izvozom u .xml možete direktno poslati Poreskoj upravi i značajno uštedeti svoje vreme.

Neki od elemenata finansijskog knjigovodstva, koje program sa lakoćom obrađuje:
 • Brzi pregledi dugovanja i potraživanja komitenata (kartice i salda komitenata, robne kartice komitenata, i sl.
 • PDV evidencija po poslovnim knjigama
 • IOS (Izvod otvorenih stavki)
 • Strukture potraživanja i dugovanja
 • Kompenzacije
 • Obračun kamate
 • Evidencija kontrolnika uviza i izvoza
 • Evidencija ugovora
 • Stavke koje ne zahtevaju knjiženje u GK i dr.
MONOLIT Proizvodnja

Ukoliko se Vaša kompanija bavi proizvodnjom, znate koliko je ta stavka važan faktor Vašeg poslovanja, i da se ona mora pažljivo implementirati u softversko rešenje. Posebna pažnja se mora posvetiti postavci informacionog sistema. Korišćenjem MONOLIT-a, postiže se velika ušteda u radu, smanjivanjem potrebnih koraka da se proces proizvodnje završi do kraja, i svođenje na minimum verovatnoću greške pri unosu utroška materijala. Savršenstvo kao odlika MONOLIT-a, može samo uvećati produktivnost Vaše kompanije na najbolji mogući način.

Izveštaji koje Vam MONOLIT omogućava da vidite u proizvodnji kreću se od otvorenih i zatvorenih radnih naloga, pregled radnih naloga po količinama, preko analitičkih kartica i zaključnog lista klase 9, dnevnika knjiženja, do uporednih izveštaja proizvedenih količina gotovih proizvoda i poluproizvoda, trenutnih sirovina na lageru i potrebnih količina sirovina, kao i izveštaji o utrošenim sirovinama i količinama proizvedenih gotovih proizvoda i poluproizvoda.

Jedna od značajnih odlika MONOLITA u procesu proizvodnje jesu njegove karakteristike padajućih menija koje su krajnje specifične. Prijave smetnji i servisni nalozi omogućavaju komunikaciju između odvojenih delova koji zajedničkim delovanjem stvaraju produkt, čime se olakšava proces rešavanja reklamacija. Donošenje tačnih i ispravnih odluka, potpomognuto je sa mogućnošću planiranja proizvodnje i već unapred definisanih tehnologija – čineći da imamo tačno utvrđene količine i procente škarta i otpada, kao i neto količine.

Lepota svega je što dobijate program, koji će u svakom smislu podići stepen Vašeg poslovanja na viši nivo.

poslovanje preduzeća
MONOLIT Knjigovodstvo

Knjigovodstvo predstavlja jednu od najznačajnih ekonomskih grana. Bez pravilne knjigovodstvene evidencije, nema uspešnog poslovanja.

MONOLIT Vam olakšava proces vođenja knjigovodstvene evidencijena sledeći način: Vi možete knjiženje naloga vršiti direktno iz izvorne dokumentacije – ručnim knjiženjem, ili uz pomoć programa – putem postavljenih šablona koja sadrže pravila knjiženja za određena konta. Takvo automatsko knjiženje dovodi do ubrzanja poslovanja i smanjenja nepotrebnih vremenskih izdataka. Svaki korisnik može prilagoditi program svojim knjigovodstvenim zadacima, i potrebama preduzeća.

Štampa naloga može biti u uobičajnoj formi, ili na osnovu pravila koja se konkretno definišu za svaku grupu dokumenata. Finansijski izveštaji čije je pisanje znatno olakšano upotrebom MONOLIT-a, mogu se uočiti u elektronskoj razmeni podataka sa Poreskom Upravom Republike Srbije, kao idrugim državnim institucijama. Takođe, razni poslovni izveštaji postaju veoma prilagodljivi, na operativnom i rukovodećem nivou, kreiranje ispisa za banke, zaposlene, i poslovne partnere postaje brže, a pravne i administrativne procedure se uprošćuju.

Možda i najbitnija stvar koju MONOLIT nudi u knjigovodstvenoj evidencijei, jeste zastupljenost pogonskog knjigovodstva, čime ga ono izdvaja iz mora sličnih. Program je zasnovan na ključevima koji po kreiranju vrše rasknjižavanje troškova. Ključevi se mogu definisati za svaki konto – procentualno i fiksno.

MONOLIT Analiza

Za uspešno poslovanje preduzeća i uspešno obavljanje revizije, neophodno je poznavanje osnovne postavke i analize poslovnih izveštaja. MONOLIT Vam pomaže da sagledate Vaše poslovanje iz mnogo uglova, i na najefektivniji način dođete do potrebnih analiza. Finansijska analiza predstavlja iscrpno istraživanje, kvantificiranje, deskripciju i ocenu finansijskog statusa i uspešnosti poslovanja preduzeća.

Uz MONOLIT kreirate analitičke tabele prema Vašim zahtevima i potrebama. Možete dodavati kolone, uklanjati ih, praviti tabelarne i grafičke načine prikaza – i sve to štampati i eksportovati u .xml.

Ciljevi analize sastoje se od sagledanja prvenstveno osnovnih ekonomskih pokazatelja (rentabilnosti, profitabilnosti i uspešnosti), kompanije i finansijskog položaja kompanije, njenih novčanih tokova i promena na kapitala. Izveštaji koje MONOLIT Vama dostavlja, a koji su podložni daljoj analizi jesu izveštaji:

 • Nabavke (po artiklima, kategorijama, proizvođačima…)
 • Prodaje (po artiklima, kategorijama, proizvođačima, komercijalistima…)
 • Komitenti (prodaja po komitentu, kategoriji, podkategoriji, proizvođaču…)
 • Interni prenosi, magacini, analiza rada kompanije – kvartalni i godišnji izveštaji.
MONOLIT Metro

Jasno je da svaka kompanija treba imati dobro odabrane specijalizovane radnike i određenu strukturu radnih zadataka i poslova. Kao propratni program, uz MONOLIT, dobijate i jedinstveno softversko rešenje – METRO.

Kako bi se jasno definisala i organizovala podela rada – nastaio je ovaj program. METRO predstavlja program za dodelu prava korisnicima zadatog programa, tako ostavljajući nadređenima da sami odluče koji zaposleni će imati kolika prava tokom rada u programu.

Nadređena osoba dodeljuje profile korisnika (Administrator, knjigovođa, komericjalista…) i definišu se akcije i zabrane koji će svaki korisnik sretati prilikom svog rada. Time se organizacija podiže na viši nivo jasno određenim zadacima i odgovornostima koje svaki zaposleni ima u svom radu.