Interfoni
interfoni

Interfonski sistem je uređaj koji omogućava dvosmernu komunikaciju među ljudima. Interfoni  takođe omogućavaju stanarima zgrada da dozvole posetiocima pristup objektu otvaranjem vrata ili kapija na daljinu.

Interfonski sistemi su kroz istoriju poprimili mnoge oblike. Današnji moderni elektronski interfoni sadrže kola dizajnirana za digitalni prenos i prijem audio i video zapisa. Iako se interfonski sistemi mogu koristiti za mnoge aplikacije, njihova primarna svrha je omogućiti komunikaciju i pristup objektima.

Savremeni interfonski sistemi, zasnovani na najsavremenijoj tehnologiji se lako i jednostavno integrišu  sa ostalim bezbednosnim sistemima, a njihova konstrukcija omogućuje pouzdanost i bezbednost.

Instaliran na ulazu u zgradu, interfonska centrala (koja se naziva i bazna stanica) uključuje mikrofon, zvučnik i po potrebi kameru. Centrala snima audio i video zapis i prenosi ih do podstanica. Podstanice omogućavaju stanarima da vide i razgovaraju sa posetiocima pre nego što im omoguće prisup zgradi.