Elektronske vage

Elektronske vage sa vrhunskom preciznošću i različitim tipovima merenja.

Elektronska vaga PCS – P

OSNOVNI PODACI:

 • Maksimalno merenje 3kg 6kg 15kg 30kg
 • Tačnost vage e=d 1g 2g 5g 10g
 • Mogućnost direktnog povezivanja sa fis.kasama GALEG GROUP
 • Rad na akumulatorsku bateriju (koja je sastavni deo vage)
 • Rad na el. energiju preko adaptera 12V
 • Odobrena od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale Beograd
 • Obezbeđen servis
 • Baždarena 2 godine
 • Garancija godinu dana
 • Masa vage 4,6 kg
 • Radna temperatura –10° do +40°C
 • Dimenzije prijemnika tereta 270x330mm

Elektronska vaga PCS – LB sa obračunom cene

OSNOVNI PODACI:

 • Maksimalno merenje: 3kg 6kg 15kg 30kg
 • Tačnost vage e=d : 1g 2g 5g 10g
 • Mogućnost memorisanja 750 artikala
 • Mogućnost povezivanja sa termalnim štampačem nalepnica i izrade bar kodova, fiskalnim kasama GALEB GROUP
 • Rad na akumulatorsku bateriju (koja je sastavni deo vage)
 • Rad na el. energiju preko adaptera 12V
 • Odobrena od strane Saveznog zavoda za mere i dragocene metale Beograd
 • Obezbeđen servis
 • Baždarena 2 godine
 • Garancija godinu dana
 • Masa vage 4,6 kg
 • Radna temperatura –10° do +40°C
 • Dimenzije prijemnika tereta 270x330mm

Elektronska vaga PCS – B

OSNOVNI PODACI:

 • Maksimalno merenje 6kg, najmanji podeok e=2g
 • Rad na ugrađenu akumulatorsku bateriju
 • Automatski obračun cene
 • Sabiranje više prodatih artikala (TOTAL)
 • PLU 750 memorija za artikle
 • Brojanje (brojačica)
 • RS 232 port za vezivanje sa štampačem, PC ili fiskalnom kasom
 • Rad na el. energiju preko adaptera 12V
 • Odobrena od strane Zavoda za mere i dragocene metale Beograd
 • Obezbeđen servis
 • Baždarena 2 godine
 • Garancija godinu dana
 • Masa vage 4,6 kg
 • Radna temperatura –10° do +40° C
 • Dimenzije prijemnika tereta 260×330 mm