Video nadzor

Moderni sistemi video nadzora omogućuju praćenje i snimanje svih događaja, u i oko vašeg poslovnog prostora ili kuće, a svi snimci se digitalno arhiviraju u centralni uređaj video-nadzornog sistema. Snimljeni materijal u centralnoj jedinici može biti arhiviran i do nekoliko meseci.

Funkcija sistema video nadzora jeste obezbeđivanje informacija korisniku, najčešće fizičkom obezbeđenju određenog objekta, radi adekvatne reakcije, kao i arhiviranje informacija radi eventualne naknadne istrage. Sastoje od kamera i digitalnog snimača koji vrši obradu signala i distribuciju slike. Slika se distribuira na različite medijume npr. u poslednje vreme je veoma aktuelan video nadzor preko interneta odnosno daljinski video nadzor preko mobilnog telefona, tableta ili računara). Uređaji za snimanje su u stvari samostalni serveri koji se mogu povezati preko računarske mreže, tako da se slika i snimak putem interneta ili lokalne računarske mreže može pratiti sa bilo kog računara na bilo kom mestu u svetu. Slika se takođe može pratiti preko konvencionalnih uređaja kao što je računarski monitor, monitor za video nadzor ili televizor preko UHF modulatora za distribuciju slike kroz sistem kablovske televizije.

Osnovni kriterijum je arhitektura sistema, tako da postoje analogne kamere, ip kamere i hd kamere za video nadzor.

Dalje se kamere dele prema obliku kućišta na dome kamere, bullet kamere i box kamere. Sve ove kamere se proizvode u varijantama kamera za spoljnu montažu i kamera za unutrašnju montažu. Postoje kamere za noćno snimanje sa IR diodama (dan-noć kamere) i kamere bez IR dioda za koje je potreban dodatni izvor osvetljenja. Takođe postoje bežične kamere za ovu vrstu nadzornog sistema, uglavnom u varijanti bežične IP kamere, koja se može integrisati u bežičnu računarsku mrežu u objektu.

Parametri koji definišu kvalitet slike sa kamere u načelu su rezolucija slike izražena u TV linijama ili megapikselima, tehnologija izrade čipa (CMOS ili CCD čip), i naravno proizvođač i elektronika za obradu slike sa čipa. IP kamere za video nadzor imaju čip od nekoliko mega-piksela, za njima su i HD kamere za video nadzor sa ekvivalentom čipa u rangu IP kamera sa nižom rezolucijom i na kraju standardne analogne kamere sa rezolucijom od nekoliko stotina TV linija.

Video nadzor je odlično sredstvo za nadgledanje rada, ali kad je u pitanju obezbeđenje objekata, ovaj sistem pruža maksimalnu funkcionalnost uz alarmni sistem. Bitno je evidentirati pretnju u samom momentu provale objekta kako bi se moglo blagovremeno reagovati.

video nadzor