CashIT POS

Program za poslovanje u maloprodajnim objektima

Promet predstavlja osnovnu poslovnu aktivnost maloprodaje, tako da je njegovo planiranje od posebnog značaja za trgovce.

Program CashIT je savremeno aplikaciono rešenje za praćenje poslovanja maloprodajnih objekata, koje olakšava celokupan rad u maloprodaji i savršeno koristi vreme zaposlenih kako bi se ostavario maksimum ciljanih rezultata.

Najvažnije je napomenuti da je softver fleksibilan, i potpuno prilagodljiv svakoj vrsti maloprodaje, kao i da se aplikacija neprekidno razvija i dopunjuje. CashIT ima mogućnost da formira sva potrebna dokumenta i sva knjiženja koja prate put robe od veleprodajnog magacina do izdavanja fiskalnog računa, i to u procesu realizovanja prodaje i štampanja fiskalnog računa. Retka softverska rešenja imaju osobine koje ih izdvajaju od konkurentskih programa. CashIT je upravo jedan od njih.

U programu je omogućen i ukupan pregled nad dokumentima, što svakako doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa CashIT­om. Korisnicima se omogućava da u svakom dokumentu pregledaju sve zapise koji se nadovezuju na izabrani dokument. CashIT predstavlja idealan alat za inžinjering Vašeg preduzeća, jer Vam je u njemu omogućen celovit pregled nad dokumentima, što smanjuje nepotrebne utoške radnog vremena.

CashIT podržava veliki dijapazon fiskalnih štampača među kojima se nalaze proizvodi HCP­a i Galeba. U jednom objektu moguće je više prodajnih mesta vezati na jedan isti fiskalni štampač. Program koristi besplatnu verziju “Firebird”, tako da nema dodatnih troškova za licence, izuzev Windows operativnog sistema, za koji je, naravno, potrebna licenca. Uz pomoć aplikacije sa lakoćom možete imati uvid u prodaju svakog maloprodajnog objekta I magacina posebno, videti pregled svih računa, izvući presek stanja i dnevni izveštaj.

CashIt pomaže poslodavcima da se izbegnu štetne posledice usled komplikovanih administrativnih mposlova, koje bi rezultovale smanjenjem prometa i opadanja prodaje, što direktno utiče na profitabilnost maloprodajnog objekta, a samim tim i Vaše firme.

CashIt predstavlja vrata uspešnosti Vaše kompanije.

CashIT Kasa

Programsko rešenje za maloprodajne objekte

CashIt – kasa predstavlja idealno rešenje za maloprodajne objekte, olakšavajući i čineći bržim proces ukupnih transakcija u maloprodaji. Uz pomoć ovog softvera, možete uočiti čitav niz procesa koji su uprošćeni, i sa kojima će Vaši radnici povećati svoju produktivnost, a među njima se ističu:

 

 • “Touchscreen” prodaja preko slika artikala ili unosom barkod skenera
 • Brzi tasteri za artikle koji nemaju barkod
 • Evidentiranje svih vrsta uplata (ček, keš, kartica, virman)
 • Rad sa velikim brojem fiskalnih kasa
 • Istovremeni rad više prodajnih mesta na jednoj fiskalnoj kasi
 • Mogućnost vezivanja više barkodova za jedan artikal
 • Rad sa više cenovnika, lako evidentiranje akcija i magacinskih cena
 • Rad maloprodajnih objekata bez stalnog i stabilnog interneta
 • Izrada gotovinskih računa i predračuna
 • Sinhronizacija svih objekata sa jedinstvenim baznim cenovnikom
 • Rad sa cenovnicima po regionima
 • Ulazne kalkulacije – uvoz ulaznih kalkulacija preko .xml dokumenata
 • Popis robe, automatski nalozi viška i manjka iz popisa
 • KEPU knjiga i dnevni promet ugostitelja (knjiga šanka)
 • Interni prenosi između magacina i međuskladišnice
 • Izrada i korišćenje Loyaliti programa i kartica za Vaše potrošače
 • Automatske i manuelne nivelacije na cene magacina i cene iz cenovnika
 • Izdavanje fiskalnih računa

Tako, pored osnovne funkcije programa koja podrazumeva samostalnu prodaju u objektu, možete videti da on poseduje i niz drugih pogodnosti koje čine sve kako bi poslovanje Vaše kompanije bilo maksimizirano.

CashIT Apoteka

Programski paket predstavlja kompletno programsko rešenje za apoteke

Ukoliko je suština Vašeg poslovanja apotekarska delatnost, CashIT – Apoteka predstavlja kompletno programsko rešenje za Vaš objekat. U okviru ovog programa integrisane su sve opcije za nesmetan i efektivan rad apoteke, bilo da je ona u privatnom ili državnom vlasništvu.

Kao i svi modeli CashIt­a do sada, program ima mogućnost automatske promene verzije preko interneta. Korisnik može ažurirati svoju verziju programa koja uvek sadrži nove elemente i pristupačnija je za korišćenje, u noviju – jednostavno, uz pomoć jednog klika.

CashIT za apoteke takođe ima mogućnost rada sa više apoteka, koje nezavisno rade i nisu zavisne od interneta. Svaka apoteka ima svoju lokalnu verziju programa. Lokalne apoteke mogu na najednostavniji način povlačiti cene novih artikala sa baze podataka centralne apoteke.

Specifičnosti CashIt – Apoteke se ogledaju u sledećem:

 • Uvoz RFZO cenovnika direktno iz programa preko weba
 • Mogućnost spajanja podataka iz više apoteka
 • Mogućnost provere osnovnih podataka o pacijentima preko web servisa RFZO
 • Izveštaji o izdatim receptima
 • Pravljenje I slanje fakture za RFZO
 • Pregled šifarnika RFZO
 • Mogućnost čitanja 2D barkoda sa recepta radi lakšeg unosa I obrade recepata.

CashIT – Apoteka – pojednostavljuje administrativne procese na računaru i omogućava Vam da više vremena usmerite na one kojima je pažnja stvarno potrebna – Vaše pacijente.

CashIT Horeca

Programsko rešenje za hotele, restorane i kafiće

Takođe Vam predstavljamo I CashIT – Horeca – jedinstveno programsko rešenje za hotele, restorane I kafiće. Specifičnosti CashIT­a za ugostiteljske objekte ogleda se u njegovoj mogućnosti da olakša poslovanje svojim softverskim rešenjima među kojima se nalaze:

 • grafički prikazi restorana sa rasporedom stolova (radi lakšeg praćenja prometa, I evidencije broja gostiju)
 • prodaja artikala preko slika ( ubrzavanje I olakšavanje transakcija)
 • posebni nalozi narudžbina za kuhinju I šank (odvajanje poslova)
 • normativi I proizvodnja normativa (poštovanje pravila I standardizacija)
 • rezervacija soba I pravljenje fakture za ugostiteljske objekte (ubrzani administrativnipostupci)