POS oprema

Bus Computers – POS oprema omogućava funkcionisanje svakog maloprodajnog biznisa je zavisno od veličine i frekvencije neophodno primeniti elektronsku opremu za automatizaciju operacija. Najčešće su u upotrebi barkod skener i POS terminal, a često je potrebna elektronska vaga, touch screen monitor i računar. Novi model fiskalizacije propisuje upotrebu termalnih štampača za ispis računa umesto dosadašnjih fiskalnih kasa.

Bus Computers - POS oprema

Barcode skeneri

Obavezna oprema za ubrzanje posla u svakoj maloprodaji
Bus Computers - POS oprema

Čitači kartica

Čitači smart kartica za očitavanje bezbendosnog elementa.
elektronske-vage

Elektronske vage

Digitalne vage koje imaju mogućnost obračuna cene
potrosni-materijal

Trake, fioke, delovi

U ponudi imamo termalne trake, baterije, kablove i fioke za novac.