Stalna sredstva

Program za sveobuhvatnost materijalne i nematerijalne imovine

Stalna sredstva predstavljaju sva ona sredstva koja u proces proizvodnje jednog preduzeća ulaze svojom celokupnom vrednošću, ali se pri jednom poslovnom ciklusu ne utroše u celosti, već se njihova vrednost usled fizičkog, kao i moralnog rabaćenja postepeno smanjuje i do kraja proizvodnog ciklusa zadržavaju svoj prvobitni oblik.

Ukoliko Vam je neophodan program koji će biti sveobuhvatan prikaz materijalne i nematerijalne imovine, “Stalna sredstva” su idealno softversko rešenje za Vas. Ovaj softver Vam nudi odgovore na pitanja kako najlakše programski voditi nabavku, upotrebu i ulaganje, otpis i/ili prodaju materijalne i nematerijalne imovine.

stalna sredstva

Ovaj softver sadrži podatke o svakoj stavci materijalne i nematerijalne imovine. Takođe, svi podaci se čuvaju i po potrebi – aktiviraju sve promene koje nastaju na tom sredstvu sve do otuđenja istog, ili njegovog konačnog trošenja tj.do kraja amortizacije. Svako preduzeće ističe veoma važnu evidenciju vrednosnih promena osnovnih sredstava usled drugih faktora tj.revalorizacija osnovnih sredstava. Kao i u ostalim verzijama programa, preduslov za ispravno korišćenje programa jeste popunjavanje šifarnika osnovnih sredstava.

poslovni programi

Sve ono u čemu Vam ovaj program olakšava poslovanje i ono što Vam omogućava je unos novih osnovnih sredstava preko osnovnog računa 026 – Osnovna sredstva u pripremi ili direktno na konto osnovnih sredstava i definisanje invertarnog broja, statusa i odeljenja na kom se nalazi sredstvo. Takođe u sveobuhvatan uvid spada i količina osnovnih sredstava, amortizacione grupe i mesta troškova. Možete sa lakoćom voditi kartice osnovnih sredstava (elementi, servis i održavanje) i njihovih kartica amortizacije, kao i knjiženja u vezi povećanja ili smanjenja vrednosti osnovnih sredstava usled prodaje, rashodovanja, dodatnih ulaganja,…Možete rasporediti određene grupe osnovnih sredstava, ili pojedinačna osnovna sredstva na načine na koje će se vršiti obračun, knjiženje i pregled obračuna i amortizacije osnovnih sredstava. Popisne liste, knjiženje viškova i manjkova će Vam program veoma lako utvrditi i olakšati Vaše poslovanje.