eRačun

септембар 29, 2021
 • Financial Planning – Financial Planners

Kako započeti slanje eRačuna?

U saradnji sa partnerom Docloop d.o.o. – servis Moj eRačun nudimo Vam uslugu elektronske razmene e-dokumenata samo za klijente BUS Computers-a.
BUS Computers ne naplaćuje nikakve naknade korisnicima za uslugu koju nudi u saradnji sa partnerom.
Zainteresovani za usluge Moj-eRačun i Moj-eArhiv mogu se prijaviti putem sledećeg linka www.moj-eracun.rs

Aktiviranje usluga se vrši u tri koraka:

 1. Slanjem zahteva za ponudu koji upućujete elektronski, na sajtu www.moj-eracun.rs
 2. Dostavljanjem neophodne zahtevane dokumentacije partneru, kompaniji Docloop d.o.o.
 3. Potvrdom o otvaranju novog korisnika i slanjem pristupnih parametara korisniku koju dobijate od servisa Moj eRačun.

Za više informacija možete kontaktirati svog menadžera, koji će vam pružiti dodatne informacije i odgovoriti na sva Vaša pitanja.

*dobrovoljnim pristupanjem web stranici partnera www.moj-eracun.rs putem priloženog linka potvrđujete da ste razumeli da uslugu elektronske razmene e-dokumenata, kao i obradu svih neophodnih poslovnih i podataka o ličnosti koji se odnose na vašu kompaniju i njene zakonske zastupnike/ovlašćena lica vrši neposredno kompanija DOCLOOP d.o.o. Bežanijski zimovnik 1a, Beograd.

Kreirajte svoj eRačun

Zašto eRačun?
Korisniku Servisa Moj-eRačun omogućeno je slanje eRačuna direktno iz računovodstvenog programa.
Servis Moj-eRačun izvršio je integraciju u veliki broj računovodstvenih (preko 80% najčešće korišćenjih) programa koji posluju na teritoriji Republike Srbije i eRačun mreža svakim danom se širi.
Trenutni broj aktivnih korisnika Servisa Moj-eRačun iznosi preko 10 000 i svakog dana se povećava.

Unapredite svoje poslovanje

 • Jednostavnost slanja i primanja računa – samo jednim klikom šaljete zakonski ispravan eRačun,
 • Ubrzava naplatu i likvidnost – eRačun je dostavljen primaocu kroz nekoliko sekundi,
 • Status preporučene pošiljke – tačno znate datum i vreme kada je eRačun preuzet,
 • Sektor dostave računa – konsultanti iz Servisa Moj-eRačun brinu da svi poslati računi budu i dostavljeni – uspešnost dostave preko 98%,
 • Nema više izgubljenih računa – primalac može preuzeti eRačun neograničen broj puta,
 • Niži troškovi – eliminacija papira, tonera, koverata, poštanskih markica,
 • Slanje eRačuna bilo gde u svetu – svaki eRačun poslat preko Servisa Moj-eRačun izrađen je prema UBL 2.1 standardu što ga čini prepoznatljivim bilo gde u svetu,
 • Sigurnost čuvanja eDokumenata – svi eRačuni i sva eDokumenta poslata preko Servisa Moj-eRačun čuvaju se 11 godina u četiri primerka i dostupni su 24/7 tokom čitavog perioda zakupa eArhive.

Šta je eRačun?

eRačun je elektronski dokument koji u potpunosti zamenjuje papirni račun poslat poštom.
eRačun je punovažan u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
Svaki eRačun poslat preko Servisa Moj-eRačun overen je vremenskim žigom i aplikativnim sertifikatom, koji garantuju celovitost i validnost samog dokumenta

Šta je Moj-eArhiv?

Dokumenta nastala u elektronskom obliku moraju se i skladištiti u elektronskom obliku. Moj-eArhiv omogućuje korisnicima automatsko arhiviranje svih dokumenata poslatih i primljenih preko Servisa Moj-eRačun. Prednosti korišćenja ove usluge:

 • Brz i jednostavan pristup potrebnoj dokumentaciji,
 • Klijentima omogućava brzu i jednostavnu pretragu eRačuna i eDokumenta prema zadatim podacima,
 • Jednom arhiviran dokument skladišti se 11 godina (u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije),
 • Dostupnost same arhive je 24/7,
 • Nema više izgubljenih dokumenata niti mukotrpnog traganja za traženom dokumentacijom,

Šta su eDokumenta?

Pored slanja samog eRačuna, korisnicima Servisa Moj-eRačun na raspolaganju stoji i dodatni set dokumenata kao što su eOdobrenja, eZaduženja, eIOS, eOpomene, eOtpremnica, eNarudžbenica.
Slanjem pomenutih dokumenata podižemo produktivnosti na viši nivo, jer dokumenta se isporučuju kroz par sekundi. Nema više zagubljenih dokumenata, a samim tim povećavamo kvalitet svoje usluge prema poslovnim partnerima i poslujemo u skladu sa modernim tehnologijama.

Najčešća pitanja i odgovori

U nastavku su najčešća pitanja i odgovore u vezi korišćenja usluge i servisa Moj-eRačun.

Koliko će našu firmu usluga Moj eRačun koštati?
Usluga se naplaćuje po cenovniku kompanije „Docloop d.o.o.”, objavljenom na zvaničnom sajtu. Cena korišćenja usluge zavisi od paketa za koji se odlučite.
Odabir najpogodnijeg i najisplativijeg paketa možete obaviti u skladu sa potrebama vaše kompanije za elektronskom razmenom dokumentacije i sa očekivanim brojem poslatih dokumenata.
Da li ćemo i koliko uštedeti korišćenjem servisa Moj eRačun? Reprezentativni primer.
Moj-eRačun doprinosi efikasnijem organizovanju poslovanja uz istovremeno smanjenje troškova. Kako to izgleda u praksi? Pogledajte na reprezentativnom primeru u nastavku.
Firma koja na tradicionalan način šalje u proseku 600 računa mesečno ima operativni trošak od oko 350.000 RSD godišnje, kad se uzmu u obzir troškovi poštanskih markica, koverata, papira, tonera i prosečna cena jednog poslatog računa, od 35 RSD.
Trošak slanja istog broja eRačuna u proseku je niži za četvrtinu, uz odabrani paket koji uključuje 600 eRačuna uz trošak od 17.160 RSD mesečno, što bi na godišnjem nivou iznosilo ukupno 205.920 RSD.
šta se dešava sa eArhivom po prestanku korišćenja usluge? Da li smo nakon prestanka korišćenja servisa Moj eArhiv sigurni da je naš eDokument na bezbednom i da neće biti izgubljen.
Tokom korišćenja servisa Moj-eArhiv, imate pristup arhivi eDokumenata 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, sa bilo kog pametnog uređaja. Nakon prestanka korišćenja servisa iz bilo kog razloga, „Docloop d.o.o.” Vam može dostaviti eDokumenta u svakom trenutku, na jedan od sledećih načina:

 • prebacivanjem na hard disk, USB ili drugi uređaj po Vašoj želji,
 • prebacivanjem na cloud server,
 • ili na neki drugi način koji je tehnički moguć, u skladu sa Vašim dogovorom sa „Docloop doo”.

Sva elektronski arhivirana dokumenta nalaze se na serveru „Docloop doo” u periodu od 11 godina, u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.

Vaš komentar