BUS Security

BUS Security je preduzeće nastalo iz redova BUS Computers kako bi se poseban fokus usmerio na delatnost sistema tehničke zaštite. Preduzeće i zaposleni poseduju licence za planiranje, instalaciju, montažu i obuku za korišćenje sistema tehničke zaštite. Veliki broj realizovanih projekata je doneo veliko iskustvo za implementaciju malih, srednjih i velikih sistema u preduzećima i domaćinstvima. BUS Security doo Kikinda posluje kao posebno pravno lice u okviru BUS Computers grupe. BUS Security doo Kikinda, Nemanjina 36, PIB:110354016, MB:21341584

Od čega se sastoji sistem tehničke zaštite?

Kompletan sistem tehničke zaštite sastoji se od više podsistema. To su sistem video nadzora, alarmni sistem i kontrola pristupa.

  • Zadatak nadzornih kamera je da ono što „vide“ i prenesu do digitalnog snimača. Dakle one predstavljaju oči sistema. Da bi kao rezultat imali video ili fotografiju sa što boljom rezolucijom, odnosno što jasniju i čistiju sliku potrebno je da kamere za video nadzor poseduju određeni kvalitet, pogotovo ako se radi o snimanju u mraku. Mobu biti povezane kablovskom instalacijom i bežično.
  • Sistemu tehničke zaštite u koji nije uključen alarmni sistem nedostaje komponenta obaveštavanja u realnom vremenu o nastaloj povredi objekta. Alarmni sistem može biti zvučni-sa ugrađenom sirenom, i tihi sa telefonskom dojavom. Izvedba takođe može biti u vidu kablovske veze i bežično.
  • Kontrola pristupa je komponenta sistema koja sadrži elektronske brave na vratima objekta i definiše mogućnost ulaska za svaku osobu prema unapred definisanim profilima. Prilikom ugradnje sistema za kontrolu pristupa se mora voditi računa o pravilima protivpožarne zaštite.
sistem tehničke zaštite

Video nadzor

Moderni sistemi video nadzora omogućuju
praćenje i snimanje svih događaja.

elektronske-brave

Sistem evidencije radnog vremena

Elektronska evidencija radnog vremena omogućava
uvid o radnom vremenu Vaših zaposlenih.
sistem tehničke zaštite

Alarmni sistemi

Zaštita imovine u realnom vremenu je
osnovna namena alarmnog sistema
interfoni

Interfoni

Interfonski sistem je uređaj koji omogućava dvosmernu komunikaciju među ljudima
Untitled-design-5-1

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa omogućuje ulazak u objekat
prema unapred definisanim profilima.

planiranje-i-projektovanje

Planiranje i projektovanje

Analiza bezbednosne ugroženosti objekta, izrada plana i projekta implementacije.